Presentation av K-Fastigheters bokslutskommuniké för 2019

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) publicerar koncernens bokslutskommuniké för 2019 torsdagen den 27 februari 2020, klockan 08:00 CET. Samma dag klockan 08:30 CET kommenterar bolagets VD och koncernchef, Jacob Karlsson samt vVD och Finanschef, Martin Larsson, verksamheten och resultatet.

Presentationsmaterialet (bild+ljud) kommer att finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.fastigheter.se/for-investerare/presentation, samt på Financial Hearings webbplats, från klockan 08:30 CET den 27 februari 2020. Presentationen sker på svenska till bilder med engelsk text.

Frågor kan ställas skriftligen via mejl, ir@k-fastigheter.se, och svar sammanställs löpande under dagen och publiceras på bolagets webbplats.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, IR-chef, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0709 994 970

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 600 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 3,9 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 177 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se