Baker McKenzie företrädde de finansiella rådgivarna i Stillfronts riktade nyemission av aktier

Stillfront Group AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett bookbuilding-förfarande, som har tillfört bolaget cirka 1 200 miljoner kronor i bruttolikvid. Den riktade nyemissionen var kraftigt övertecknad och tecknades av såväl nya som befintliga svenska och internationella investerare.

Stillfront är ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. Den riktade nyemissionen möjliggör ytterligare finansiell styrka och flexibilitet för att snabbt och effektivt kunna agera vid potentiella framtida förvärvs- och tillväxtmöjligheter.

Baker McKenzie agerade juridisk rådgivare till de tre finansiella rådgivarna (managers) i samband med den riktade nyemissionen. Baker McKenzies team bestod av Henric Roth, Joakim Falkner, Olof Larsson och Ian Gulam i Stockholm och Adam Farlow och Roger James i London.

Kontakt

Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 23, henric.roth@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie

Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com