Baker McKenzie legal rådgivare i Immunovias riktade nyemission

Immunovia AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om cirka 324 miljoner kronor.

Immunovia avser att använda likviden från nyemissionen för accelerering av lanseringsförberedelser, uppbyggnad av en försäljnings- och key-account-organisation i USA, marknadsföringskampanjer och övrigt försäljningsarbete samt ytterligare investeringar i bolagets produktutvecklingsplattform.

Nyemissionen har genererat starkt intresse från ansedda institutioner i Sverige och internationellt, såsom Swedbank Robur, Handelsbanken Fonder, Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, Nyenburgh Investment Partners och Bonit Capital.

Vator Securities AB har agerat Sole Bookrunner i transaktionen och Erik Penser Bank AB har agerar emissionsinstitut. Baker McKenzie har agerat legal rådgivare till Immunovia. Från Baker McKenzie deltog huvudsakligen Joakim Falkner och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie 13 500 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com