Baker McKenzie legal rådgivare till Acarix vid övertecknad företrädesemission om cirka 56 miljoner kronor

Acarix AB (publ) har genomfört en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Acarix har genom företrädesemissionen tillförts cirka 56 miljoner kronor före kostnader relaterade till företrädesemissionen.Acarix är ett svenskt medicinteknikbolag som erbjuder CADScor®System, ett innovativt verktyg för icke-invasiva analyser. Apparaten gör det möjligt att på ett säkert, tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt utesluta patienter som uppvisar symptom som är typiska för kranskärlssjukdom redan vid en första diagnos.Emissionslikviden kommer i huvudsak att användas till kommersialisering av CADScor®System i enlighet med tidigare kommunicerad marknadsstrategi.Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Acarix i samband med företrädesemissionen. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Stefan Balazs, Ian Gulam och Marlene Wiklund.


 

Kontakt

Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie

Telefon: 08-566 177 80

E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.comOm Baker McKenzie

Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com