Baker McKenzie legal rådgivare till Acarix vid övertecknad företrädesemission om cirka 56 miljoner kronor

Acarix AB (publ) har genomfört en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare....