Baker McKenzie legal rådgivare till bankerna i NENT Groups riktade nyemission om 4,35 miljarder SEK

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) har genomfört en riktad nyemission om 4,35 miljarder kronor till en teckningskurs om 410 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

NENT Group är Nordens ledande streamingföretag, som driver driver streamingtjänster, TV-kanaler, radiostationer och produktionsföretag. Företagets streamingtjänst Viaplay finns i alla nordiska länder och kommer att lanseras i Estland, Lettland, Litauen, Polen och USA 2021, följt av ytterligare fem marknader 2023.

Carnegie och Citigroup agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Morgan Stanley och Swedbank agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners under svensk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Henric Roth, Joakim Falkner och Marlene Wiklund, samt Megan Schellinger från motsvarande team i London.

Kontakt
Henric Roth, Advokat och Partner, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 23
E-post:
henric.roth@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com