Baker McKenzie legal rådgivare till bankerna vid BICO Groups riktade nyemission om cirka 2 miljarder kronor

BICO Group AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 2 miljarder kronor till en teckningskurs om 480 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

BICO Group (tidigare CELLINK), grundat 2016, är det världsledande biokonvergensföretaget som kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre.

Carnegie Investment Bank AB och J.P. Morgan AG agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. ABG Sundal Collier AB och Bryan, Garnier & Co agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Global Coordinators, under svensk och amerikansk rätt, med ett internationellt kapitalmarknads-team bestående av Henric Roth, Joakim Falkner och Per Blom från Stockholm samt Megan Schellinger från London.

Kontakt
Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie
Tfn: 0760-51 80 44
E-post:
henric.roth@bakermckenzie.com 

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020
www.bakermckenzie.com