Baker McKenzie legal rådgivare till Carnegie, Danske Bank och Handelsbanken vid Sinchs riktade nyemission av aktier om ca 700 miljoner kronor

Molntjänstföretaget Sinch AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier och tillförs härigenom cirka 700 miljoner kronor före emissionskostnader.Teckningskursen fastställdes till 665 kr per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Carnegie, Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets.Den riktade nyemissionen genererade ett stort intresse. Bland investerarna återfinns både svenska och internationella institutionella investerare.

Bolaget avser att huvudsakligen använda den potentiella emissionslikviden för att öka den finansiella flexibiliteten för nya förvärv.Carnegie, Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets agerade Joint Bookrunners i samband med den riktade nyemissionen. Baker McKenzie var legal rådgivare till Joint Bookrunners och teamet bestod av Joakim Falkner och Ian Gulam från firmans Capital Markets-grupp i Stockholm och Adam Farlow och Charles Farnsworth från firmans Capital Markets-grupp i London.Kontakt

Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80

E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.com

 

Om Baker McKenzie

Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com