Baker McKenzie legal rådgivare till Citigroup, Pareto Securities och Zonda Partners vid Xspray Pharmas riktade nyemission av aktier om cirka 265 miljoner kronor

Xspray Pharma AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Härigenom tillförs Xspray Pharma cirka 265 miljoner kronor före transaktionskostnader.Xspray Pharma är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize™-teknologi för att utveckla förbättrade och generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer.Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Tredje AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Andra AP-fonden, Swedbank Robur Fonder, Fjärde AP-fonden och TIN Ny Teknik har tecknat aktier i den riktade nyemissionen.Emissionslikviden avses att användas för att stärka Xspray Pharmas finansiella flexibilitet inför förhandlingar avseende en affärsuppgörelse rörande bolagets ledande produktkandidat HyNap-Dasa, fortsatt utveckling av produktportföljen, färdigställa produktionsanläggningen på Malta, samt till bolagets löpande verksamhet.Citigroup Global Markets Limited, Pareto Securities och Zonda Partners agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie Advokatbyrå var legal rådgivare till Joint Bookrunners i samband med den riktade nyemissionen. Baker McKenzies team bestod av Henric Roth och Joakim Falkner.Kontakt

Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie

Tfn: 08-566 177 23

E-post: henric.roth@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie

Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com