Baker McKenzie legal rådgivare till Climeon vid riktad nyemission av B-aktier om cirka 260 miljoner kronor

Climeon AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av B-aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Carnegie Investment Bank AB och Pareto Securities AB. Härigenom tillförs Climeon cirka 260 miljoner kronor före transaktionskostnader.Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt.Emissionslikviden kommer att användas till att öka bolagets lokala närvaro på befintliga fokusmarknader samt nya marknader med målet att accelerera försäljningen, påskynda marknadslanseringen av nästa generations Heat Power-modul, minska kostnaderna per producerad kW för kunder, öka bolagets bruttomarginal samt säkerställa produktens regelefterlevnad på respektive marknad. Nettolikviden kommer också att möjliggöra strategiska investeringar och användas som buffert för riskreducering.Den riktade nyemissionen var kraftigt övertecknad med stort intresse från ett antal nya och befintliga institutionella investerare.Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Climeon i samband med den riktade nyemissionen. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Ian Gulam och Per Blom. Carnegie Investment Bank och Pareto Securities agerade Joint Bookrunners.

Kontakt

Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie

Tfn: 08-566 177 80

E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.com

 

Om Baker McKenzie

Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com