Baker McKenzie legal rådgivare till DNB Markets, Pareto Securities och Zonda Partners i Vicore Pharmas riktade nyemission om 336 MSEK

Vicore Pharma har genomfört en riktad nyemission om 336 miljoner kronor till en teckningskurs om 30 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Vicore utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande tre läkemedelsutvecklingsprogram, VP01, VP02 och VP03.

DNB Markets, Pareto Securities och Zonda Partners agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till bankerna. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner, Ian Gulam, Marlene Wiklund och Olof Larsson.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com