Baker McKenzie legal rådgivare till Embracer Group vid riktad nyemission av B-aktier om ca 5,75 miljarder kronor

Embracer Group AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av B-aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Carnegie Investment Bank AB, Goldman Sachs International och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. Härigenom tillförs Embracer Group 5 782 miljoner kronor före transaktionskostnader.Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden.Emissionslikviden kommer att ytterligare stärka Embracer Groups finansiella ställning och möjliggöra för bolaget att fortsätta sin långa historia av framgångsrika förvärv och komplettera sin verksamhet genom att addera nya spelutgivare, utvecklingsstudior eller andra tillgångar.Nyemissionen var kraftigt övertecknad och det var en stor efterfrågan från svenska och internationella institutionella investerare. Till tecknare i den riktade nyemissionen hör bland annat Canada Pension Plan Investment Board och AMF Pension.I samband med nyemissionen har de ursprungliga grundarna genomfört en försäljning av befintliga B-aktier.Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Embracer Group. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Ian Gulam och Johanna Flink från firmans kapitalmarknadsgrupp i Stockholm och Adam Farlow och Charles Farnsworth från firmans kapitalmarknadsgrupp i London. 

Carnegie Investment Bank och Goldman Sachs International agerade Global Coordinators och Joint Bookrunners och Berenberg agerade Joint Bookrunner.

Kontakt

Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie

Tfn: 08-566 177 80

E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.comOm Baker McKenzie

Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com