Baker McKenzie legal rådgivare till Immunovia i samband med riktad nyemission av aktier om ca 400 MSEK

Immunovia AB har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Kempen & Co, Danske Bank och Vator Securities. Härigenom tillförs bolaget cirka 400 miljoner kronor före kostnader relaterade till transaktionen.

Immunovia är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®.

Investerare i den riktade emissionen utgörs av ett stort antal svenska samt internationella institutionella investerare. Likviden från den riktade emissionen ska användas för att finansiera bolagets investeringar i en accelererad kommersialiseringsstart av IMMray® PanCan-d samt för allmänna löpande kostnader.

Baker McKenzie var legal rådgivare till Immunovia i samband med den riktade nyemissionen. Kempen & Co och Danske Bank var Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners och Vator Securities var Joint Bookrunner.

Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Henric Roth och Ian Gulam från Baker McKenzies Stockholmskontor och Megan Schellinger från Londonkontoret.Kontakt

Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie

Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com