Baker McKenzie legal rådgivare till Kempen & Co och Pareto Securities i BioInvents riktade emission av aktier om ca 487 MSEK

BioInvent International AB har genomfört en riktad emission av aktier och tillförs härigenom ca 487 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Investerare i den riktade emissionen utgörs av svenska och internationella investerare, både nya investerare såsom HBM Healthcare Investments Ltd., Swedbank Robur Medica och Invus Public Equities, L.P. samt befintliga aktieägare som Van Herk Investments B.V., Omega Funds, Fjärde AP-fonden och Handelsbanken Healthcare Fund.

 

BioInvent är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida tumörsjukdomar.

Emissionslikviden ska i huvudsak att användas till att driva och expandera den kliniska utvecklingen av BioInvents ledande antikropp BI-1206 för behandling av Non-Hodgkins lymfom och i kombination med pembrolizumab (KEYTRUDA®) för behandling av framskridna solida tumörsjukdomar, föra tre substanser vidare in i kliniska program (BI-1808, BI-1607 och BT-001), samt fortsätta utveckla bolagets prioriterade prekliniska program med målsättningen att generera ytterligare kliniska program.

 

Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. och Pareto Securities AB var Joint Global Coordinators i samband med den riktade emissionen. Baker McKenzie var juridisk rådgivare till Joint Global Coordinators avseende såväl svensk som amerikansk rätt. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Henric Roth, Johanna Flink och Ian Gulam i Stockholm och Adam Farlow och Roger James in London.

Kontakt

Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie

Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com