Fortsatt bra betyg för Midsummer i Sustainalytics ESG Risk Rating

Midsummer står stabilt i det lägre riskspektrat i Sustainalytics senaste ESG-utvärdering. Bäst betyg får Midsummer när det kommer till produkten och koldioxidutsläpp. Även företagets affärsetik och personalens säkerhet får mycket goda omdömen. Jämfört med andra bolag i samma branschkategori landar Midsummer på plats 44 av 224.

Midsummers riskfaktorer är fortsatt lägre än branschgenomsnittet och bäst blir betyget inom områdena produktstyrning och klimatpåverkande utsläpp. Det betyder att Midsummers produkter är väl kontrollerade i alla steg utifrån ett ESG-perspektiv (Environmental, Social & Governance).

– Som börsnoterat bolag inom greentech är det extra viktigt att våra investerare känner sig trygga med att vi är ett hållbart företag i alla led. Hållbarhet för människa och miljö är något som ligger i Midsummers DNA och som vi jobbar aktivt med dagligen, säger Sven Lindström, VD, Midsummer.

ESG-bedömningen är utformad för att hjälpa investerare att identifiera och förstå viktiga ESG-relaterade risker och hur de kan påverka prestandan på längre sikt. Sustainalytics är en oberoende global aktör inom ESG-utvärdering och har granskat Midsummer för andra året i rad. Midsummer håller sig stabilt kvar i den lägre delen av riskskalan och får 23,4 av 100 i den övergripande bedömningen. Låga siffror betyder låg risk.

Rapporten publiceras inom kort på sustainalytics.com.

För mer information kontakta:

Helena Engelbrecht
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: helena.engelbrecht@midsummer.se
Telefon: +46 73 532 25 29

Om Midsummer
Midsummer är en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av slitstarka och böjbara CIGS-solceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggnadsintegrerade solceller (BIPV). Midsummers tillverkningsprocess för solceller har ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra produktionsprocesser för solpaneler. Det unika DUO-systemet har tagit positionen som det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen.

Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion och via kontraktstillverkare. Med Midsummer Solar Roofs produkter Midsummer SLIM, Midsummer WAVE och Midsummer BOLD får kunden lätta, tunna och diskreta solpaneler som ger ett estetiskt tilltalande solcellstak.

Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av slitstarka, böjbara CIGS-solceller med sputtering av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth MarketCertified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: midsummer.se