Baker McKenzie legal rådgivare till Nordea och Pareto vid Re:NewCells riktade nyemission om cirka 158 MSEK

Re:NewCell AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 158 miljoner kronor, till en teckningskurs om 60 kronor per aktie, till svenska och internationella institutionella investerare. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Re:NewCell är ett flerfaldigt prisbelönt svenskt teknikföretag som grundades 2012 av innovatörer från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Genom sin patenterade process kan Re:NewCell återvinna cellulosahaltigt textilavfall, såsom bomullskläder, och omvandla det till materialet Circulose®.

Nordea agerade Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Pareto agerade Joint Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Nordea och Pareto med ett kapitalmarknads-team bestående av Henric Roth, Joakim Falkner och Sophie Gidlund från Stockholmskontoret samt Adam Farlow från Londonkontoret.

Kontakt
Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie
Tfn: 0760-51 80 44
E-post:
henric.roth@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 000 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020 (egen granskning)www.bakermckenzie.com