Baker McKenzie legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Rebellion Capitals riktade nyemission om 200 miljoner SEK

Rebellion Capital har genomfört en riktad nyemission om 200 miljoner SEK till nya och befintliga investerare. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Rebellion Capital är ett riskkapitalbolag baserat i Stockholm, och ett portföljbolag av Esmaeilzadeh Holding AB ("EHAB"). EHAB är ett investmentföretag som förvaltar och etablerar förvärvsorienterade bolag inom flera sektorer och djupa nischer, med ett substansvärde som uppgår till cirka 4,5 miljarder kronor.

Pareto Securities agerade Sole Coordinator och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Paerto Securities med ett kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner, Nanna Trulsson och Erik Holmgren.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020www.bakermckenzie.com