Baker McKenzie legal rådgivare till Plejd vid bolagets riktade nyemission om cirka 82,2 MSEK

Plejd har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 82,2 miljoner kronor till en teckningskurs om 158 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Vi har under längre tid arbetat med spännande projekt för att kunna bredda vår produktportfölj. Många av dessa projekt har nu nått en nivå där vi med utökade resurser kan accelerera utvecklingen och snabbare komma ut på marknaden. Vår nuvarande kassa räcker för att stötta vår befintliga, lönsamma, tillväxt, men vi ser en möjlighet att med denna emission snabbare kunna bredda produktportföljen med högre tillväxttakt, men med fortsatt lönsamhet, som följd.”, säger Babak Esfahani, VD för Plejd.

Carnegie Investment Bank agerade Sole Bookrunner och Baker McKenzie agerade juridisk rådgivare med Joakim Falkner, Ian Gulam och Olof Larsson från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm involverade.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com