Triboron genomför företrädesemission på 12,8 miljoner kronor

Miljöteknikbolaget Triboron har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 12,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen är säkerställd till 100 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget emitterar units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. En befintlig aktie berättar till en unit. Tre uniträtter ger rätt att teckna en unit för 1,50 kronor. Varje unit består av en B-aktie och en vederlagsfri teckningsoption 2020/2023:2. Emissionsvillkoren motsvarar därmed 1:3 till teckningskursen 1,50 kronor per aktie.

Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 8 december och aktien handlas exklusive uniträtt den 9 december. Teckningstiden löper från 11 december till 29 december och handel med uniträtter sker den 11 december till 23 december.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire