Baker McKenzie legal rådgivare till SEB i deras roll som emittent av depåbevis i samband med Sampos notering på Nasdaq Stockholm

Sampo plc har genomfört en parallellnotering på Nasdaq Stockholm. Handeln med Sampos svenska depåbevis inleddes den 22 november 2022 på Nasdaq Stockholm under kortnamnet “SAMPO SDB”.

Sampo är en nordisk försäkringskoncern med huvudkontor i Helsingfors, Finland, som består av moderbolaget Sampo plc och dess dotterbolag If P&C, Topdanmark, Hastings och Mandatum. Sampo är sedan tidigare börsnoterade på Nasdaq Helsinki.

SEB agerade emittent för de svenska depåbevisen och Baker McKenzie agerade legal rådgivare till SEB med ett kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner and Johanna Flink.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 000 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020 (egen granskning)
www.bakermckenzie.com