Baker McKenzie legal rådgivare till Vator Securities i AlzeCures nyemission

AlzeCure Pharma AB (publ) har inför bolagets listning på Nasdaq First North Premier genomfört en nyemission om cirka 200 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen genererade ett starkt intresse och blev kraftigt övertecknad. Beräknad första dag för handel i AlzeCures aktie på Nasdaq First North Premier är den 28 november 2018.

AlzeCure Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag som är aktivt inom forskning och utveckling av innovativa och effektiva läkemedel inom hjärnans sjukdomar, med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom.

Vator Securities är Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med erbjudandet samt AlzeCures finansiella rådgivare. Baker McKenzie är legal rådgivare till Vator Securities. Från Baker McKenzie deltog huvudsakligen Joakim Falkner, Stefan Balazs och Ian Gulam.

Kontakt 
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie fler än 13 000 medarbetare på 78 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com