Baker McKenzie legal rådgivare till Xbrane Biopharma vid riktad nyemission om cirka 200 MSEK

Xbrane Biopharma AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 200 miljoner kronor till en teckningskurs om 68,50 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, inklusive  Swedbank Robur Fonder, TIN Fonder, Andra AP-fonden och Lancelot Asset Management, har tecknat aktier i den riktade nyemissionen.

Xbrane Biopharma AB utvecklar biologiska läkemedel baserat på en patenterad plattformsteknologi som ger signifikant lägre produktionskostnad jämfört med konkurrerande system. Xbranes ledande produktkandidat Xlucane är en biosimilar på originalläkemedlet Lucentis®, som adresserar marknaden för oftalmiska VEGFa-hämmare som uppgår till 10,4 miljarder EUR.

Syftet med den riktade nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samt att ytterligare diversifiera och stärka Bolagets aktieägarbas.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Bookrunner. Baker McKenzie Advokatbyrå var legal rådgivare. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Johanna Flink, Olof Larsson och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com