Baker McKenzie rådgivare till Vator Securities i samband med Ascelia Pharmas notering på Nasdaq Stockholm

Läkemedelsutvecklingsbolaget Ascelia Pharma avser att genomföra en nyemission inför bolagets notering på Nasdaq Stockholm. Emissionen förväntas tillföra bolaget totalt cirka 212 miljoner kronor efter avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Första handelsdag på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 13 mars 2019. 
 
Ascelia Pharma är ett Malmöbaserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). 
 
Vator Securities är Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med nyemissionen och Ascelia Pharmas finansiella rådgivare. Baker McKenzie är rådgivare till Vator Securities. Baker McKenzies team består av huvudsakligen av Joakim Falkner, Johanna Flink och Stefan Balazs.

Kontakt 
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com 

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie 13 200 medarbetare på 78 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com