Båttillverkaren Nimbus prissätter aktien på 52 kronor inför noteringen

Båttillverkaren Nimbus har prissatt sin notering på 52 kronor per aktie, vilket värderar hela bolaget till 1 008 miljoner kronor. Det framgår av bolagets prospekt.

I samband med listningen emitterar Nimbus aktier, både befintliga och nya. De nya aktierna förväntas inbringa bolaget 200 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Erbjudandet i sin helhet består av 8 558 169 aktier, varav 3 846 154 är nyemitterade aktier. De resterande aktierna bjuds ut av bolagets nuvarande huvudägare R12 Kapital, samt ett antal andra aktieägare, däribland vissa medlemmar inom styrelsen och koncernledningen.

Övertilldelningsoptionen i emissionen är på högst 1 283 725 befintliga aktier, motsvarande 15 procent av aktierna i erbjudandet. Ansvariga för listningen är Carnegie och Nordea.

Ett antal aktörer har åtagit sig att teckna aktier i bolaget. Det handlar om Roosgruppen, Odin Fonder, Lazard Asset Management, Handelsbanken Fonder, LMK Venture Partners och Briban Invest som åtagit sig att köpa aktier för ett belopp om 291 miljoner kronor.

Allmänheten kommer att kunna teckna erbjudandet mellan den 29 januari och 7 februari. Första handelsdag är 9 februari.

Nimbus är grundat 1968 och erbjuder flera varumärken inom båtar. Bolaget omsatte under förra årets första nio månader 830 miljoner kronor med en ebita på 62 miljoner kronor.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire