K-Fastigheter köper utvecklingsfastigheter i Malmö

K-Fast Holding AB har ingått avtal med Swedish Logistic Property om förvärv av två fastigheter i Malmö kommun. K-Fastigheter avser att utveckla detaljplan som möjliggör byggnation av totalt ca 150 lägenheter.

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har ingått avtal om förvärv av fastigheterna Malmö Kvarnhög 19 och Malmö Skjutsstallslyckan 21. Underliggande totalt fastighetsvärde uppgår till 38,5 mkr och förväntad bruttoarea (BTA) uppgår till 4 300 respektive 8 500 kvadratmeter.

”Fastigheterna finns i två attraktiva områden i Malmö, där vi ser goda möjligheter att bidra med bra boende som passar respektive plats”, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB. ”Arbetet med detaljplanen startar omgående. Kvarnhög 19 ligger i stadsdelen Husie som kännetecknas av närhet till friluftsområden och olika sportaktiviteter. Här passar våra Låghus bra och vi bedömer att kunna bygga 50 lägenheter. Den andra fastigheten är belägen i stadsdelen Kirseberg, där det finns närhet till stadens alla aktiviteter. Här räknar vi med ca 100 Lamellhuslägenheter.”

Idag bedrivs viss kommersiell verksamhet på båda tomter, vilka bidrar med intäkter under perioden detaljplaneprocessen pågår. Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och transaktionen finansieras genom befintlig kassa. K-Fastigheter tillträder samtliga aktier den 1 mars 2021.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Karlsson, VD, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 040 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 6,1 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 240 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se