Beslutad finansiell kalender och utdelningsdagar för 2018

Logistri Fastighets AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för 2018

Följande datum har beslutats för bolagets rapportering:

2018-05-24           Delårsrapport, kvartal 1 2018                                          

2018-08-23           Halvårsrapport, 2018         

2018-11-27           Delårsrapport, kvartal 3 2018

Följande datum har fastställts för bolagets utdelningar:

Beslutad utdelning juni 2018
Avstämningsdag: 2018-06-29
Utdelningsdag: 2018-07-04
Utdelning/aktie: 2,25 SEK

Beslutad utdelning september 2018
Avstämningsdag: 2018-09-28 
Utdelningsdag: 2018-10-03
Utdelning/aktie: 2,25 SEK

Beslutad utdelning december 2018
Avstämningsdag: 2018-12-18 
Utdelningsdag: 2018-12-27
Utdelning/aktie: 2,25 SEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD

Tel: + 46 (0) 70 220 15 84

E-post: ulf.attebrant@paretosec.com

Logistri är ett fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största motorvägar och hamnar. Det samlade värdet på bolagets fastigheter uppgick till 600 mkr per den 7 juli 2017 och omfattar sju fastigheter med en total uthyrbar area om 104 500 kvm. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management AB.