Marknadsmeddelande 94/18 – FX International AB flyttas till Observationslistan

Information om aktien:

Kortnamn: FXI
ISIN-kod: SE0003787555
Orderbok-ID: 4117
CFI: ESVUFR
FISN: FXINTERNAT/SH
Organisations nr: 556797-0800
LEI: 213800TVJAMN47FN7L84

Stockholm den 17 april 2018 

AktieTorget 
08-511 68 000
info@aktietorget.se