Lifco offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av obligationslånen vid Nasdaq Stockholm