Lifco etablerar MTN-program om fem miljarder kronor och offentliggör grundprospekt

Lifco etablerar ett MTN-program (Medium Term Notes) med en låneram om fem miljarder kronor...