Lifco offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av obligationslånen vid Nasdaq Stockholm

Lifco AB (publ) har ansökt om notering av två obligationslån på marknaden för företagsobligationer...