Nyinrättad professur i styrning av hälso- och sjukvård

Pressmeddelande från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2022-02-23

Med stöd från Carl Bennet, huvudägare i de börsnoterade bolagen Getinge, Arjo, Lifco och Elanders har Handelshögskolan vid Göteborgs universitet inrättat en professur i Health Governance för att utveckla forskning och utbildning inom området styrning av hälso- och sjukvård. Innehavare av professuren är Ewa Wikström.

Hälso- och sjukvården står inför många svåra utmaningar. Hur kan man skapa en jämlik hälsa? Hur påverkar pandemier och kriser möjligheten att upprätthålla både akut och planerad vård? Vilken roll spelar digitalisering, AI och innovation för vårdyrkena och samarbetet mellan olika professioner? Vilka blir konsekvenserna av pågående demografiska förändringar för hälso- och sjukvården?

Detta är exempel på nationella och globala utmaningar som studeras inom forskningsområdet Health Governance. Forskningen omfattar områden som samarbeten och ersättningsmodeller mellan vårdaktörer, prioriteringar, implementering av nya arbetssätt och regler, och hälsoekonomi.

— Hälsoekonomi och styrning av sjukvårdsverksamhet är områden av oerhört stor samhällsrelevans. Jag är mycket glad att vi med stöd från Carl Bennet och en särskild satsning från Göteborgs universitet kunnat inrätta en professur i Health Governance. Genom professuren och forskningsmiljön runt denna kommer Handelshögskolan att kunna bidra med ny kunskap som är värdefull för samhället, säger Per Cramér, rektor för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

En större satsning inom Health Governance
Professuren är en del av en större satsning inom Health Governance. Forskning från bland annat Handelshögskolan och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet kommer att knytas ihop i en ny centrumbildning – Centre for Health Governance – där också samverkan med näringsliv och aktörer inom hälso- och sjukvård kommer att ske. Att bygga upp och utveckla forskningen och verksamheten är en viktig del av professuren.

Ewa Wikströms forskning är inriktad mot styrning, ledarskap, samverkan och förändringsledning i hälso- och sjukvård. Hon har också gjort studier om organisatorisk kapabilitet och arbetsmiljö med fokus på ålder och hälsa på arbetsplatser. Hon var tidigare professor i organisation och management på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har även varit professor i Public Health Management vid Nordic School of Public Health.

— Inom min forskning kommer jag att fokusera på förändringsledning, förebyggande vård, kunskapsstyrning, jämlik hälsa, demografiska förändringar och samverkan. Viktiga frågor framåt är också hur digitalisering och AI påverkar vårdprofessionernas arbete, samarbeten och kompetens. Inom Centre for Health Governance kommer vi att arbeta med olika aktiviteter för samverkan och kunskapsspridning. Syftet är att ny kunskap ska nå ut snabbt och komma till nytta inom hälso- och sjukvårdssektorn, säger Ewa Wikström

Kort om Carl Bennet
Carl Bennet har ett stort samhällsengagemang och är via sitt bolag Carl Bennet AB huvudägare i börsnoterade Getinge, Arjo, Lifco och Elanders. Carl Bennet AB finansierar forskning vid ett flertal universitet och högskolor, inklusive Göteborgs universitet. Forskningsinsatserna görs för att bygga upp och stärka kunskapsmiljöer ur såväl nationellt som internationellt perspektiv. Under åren 2007–2013 var Carl Bennet styrelseordförande vid Göteborgs universitet.

Kontakt
Ewa Wikström, professor i Health Governance, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
031-786 44 89, 0720-83 55 78, ewa.wikstrom@handels.gu.se
Centre for Health Governance

Per Cramér, rektor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
031-786 5521, per.cramer@handels.gu.se

Maria Norrström
Kommunikationsansvarig

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Telefon: 031–786 1247, 070–922 66 89
E-post: maria.norrstrom@handels.gu.se

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 8 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 100 handelshögskolor i världen som är “triple crown”-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. gu.se/handelshogskolan