Emma Källqvist ny CFO för Veg of Lund

Veg of Lund har anställt Emma Källqvist som ny CFO och medlem av ledningsgruppen med start 1 juli 2021. Emma kommer närmast från revisionsbolaget KPMG i Malmö där hon arbetat de senaste tio åren, varav två år i Melbourne. Sedan 2019 är Emma avdelningschef och sedan 2015 auktoriserad revisor. Emma har revisionserfarenhet från en bred portfölj av bolag där hon projektlett och ansvarat för revisoner av såväl nationella som internationella bolag. Emma har en ekonomie magisterexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Med rekryteringen av Emma som CFO och, som tidigare meddelat, Cecilia Lindwall som tillträdande VD har vi ett nytt team som ska etablera Veg of Lund som ett ledande bolag inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Vi hälsar Emma varmt välkommen”, säger Thomas Olander VD för Veg of Lund.

”Jag ser fram emot att vara en del av Veg of Lunds spännande tillväxtresa och tillsammans med ledning och styrelse vill jag bidra till en positiv utveckling av resultat och finansiell ställning”, säger Emma Källqvist.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Thomas Olander (VD)

Telefon: 070-935 98 63
E-post: thomasolander@vegoflund.se

 

Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärkena DUG
® och MyFoodie®. Bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se.

Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.