Almi Invest GreenTech investerar i Saveggys ätbara alternativ till plastfilm

Almi Invest GreenTech investerar två miljoner kronor i Lundabaserade startupen Saveggy, som utvecklar ett ätbart och miljövänligt alternativ till plastfilm. I emissionen på totalt åtta miljoner kronor deltar även Christer Fåhraeus fond Fåhraeus Startup & Growth Fund och Life Science-inkubatorn SmiLe’s fond SmiLe Inject Capital. Pengarna ska användas till fortsatt produktutveckling och pilotlansering på marknaden.

Varje år produceras två miljarder ton frukt och grönsaker i världen, varav hela 45 procent blir svinn. Idag är den vanligaste lösningen för att minska svinnet och förlänga hållbarheten på frukt och grönt att täcka dem med en tunn plastfilm. Men plastfilm är ingen långsiktig lösning, eftersom EU av miljöskäl har förbjudit användning av plast för att skydda frukt och grönsaker. Förbudet gäller från 2026, vilket har lett till stor efterfrågan på alternativ till plast.

Nu har Saveggy tagit fram ett miljövänligt alternativ i form av en biobaserad och ätbar vätska som sprejas på grönsaken eller frukten. På så sätt får frukten eller grönsaken en hinna, som ger samma skydd och förlängd hållbarhet som plast.

Saveggys lösning är baserad på naturliga och ätbara ingredienser, och genom att sätta samman olika formuleringar kan man uppnå olika mått av skydd mot vattenförlust, mögel och annat som förkortar hållbarheten.

– Saveggys skalbara teknik adresserar en kraftigt växande marknad, vilket ger bolaget stor potential. Lösningen bidrar också till avsevärd minskning av koldioxidutsläppen genom att både ersätta fossilbaserad plast och minska matsvinnet då den kostnadseffektivt går att integrera i befintliga distributionskedjor, säger Karin Edström, Investment Manager Almi Invest GreenTech.

Saveggy har pågående samarbeten med både Lidl och ICA. Inom ramen för Lidl’s initiativ ”Hållbarhetsakuten” bedrivs ett gemensamt utvecklingsprojekt, och ICA Sveriges initiativ ICA Växa stöttar Saveggy för att accelerera innovationen till marknaden.

–  Med denna investering kan vi ta nästa steg i vår utveckling och på allvar börja förbereda oss för kommersiell lansering av vår produkt under nästa år, säger Vahid Sohrabpour, vd på Saveggy.

För ytterligare information kontakta
Karin Edström, Investment Manager Almi Invest GreenTech, tel 0733–225 227, mail karin.edstrom@almiinvest.se
Vahid Sohrabpour, vd och medgrundare Saveggy, tel 0760–212 172, mail vahid@saveggy.com

Om Almi Invest
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen delfinaniserat av EUs strukturfonder.