Kalejdo Bredband har tecknat avtal med Karlstads El- och Stadsnät baserat på Indentives öppna IoT-plattform Connective

– Det känns spännande att ytterligare en aktör väljer att arbeta med Sakernas Stadsnät och därigenom vår IoT-plattform Connectivesäger Anders VisellCEO på Indentive. 

– Det avtal som vi har tecknat visar att Connective har rätt förutsättningar för att snabbt kunna utvecklas till en öppen tjänsteplattform för många stadsnät. Nu kan vi påbörja arbetet i ytterligare en region med att anpassa plattformen till de lokala marknadsförutsättningarna, säger Martin Lindén, Marknadschef på Kalejdo Bredband. 

– Karlstads El- och Stadsnät har ett öppet nät och en av våra huvuduppgifter är att tillse att nätet kan användas för så många tjänster som möjligt, både kommersiella och offentliga. Tjänsteplattformen Sakernas Stadsnät, som baseras på Connective, möjliggör för oss att distribuera ett flertal helt nya tjänster. Nu har vi en plattform för smarta IoT-tjänster såväl som en digitaliseringsplattform där samhällets olika tjänster kan utvecklas, säger Elin Bertilsson, Stadsnätschef på Karlstads El– och Stadsnät. 


För mer information vänligen kontakta: 
Anders VisellCEO Indentive 
Tel: 013 – 465 85 06 
E-post: anders.visell@indentive.se 

Martin Lindén, Marknadschef Kalejdo Bredband 
Tel: 0735-93 99 04 
E-post: martin.linden@kalejdo.tv 

Elin Bertilsson, Stadsnätschef Karlstads El- och Stadsnät 
Tel: 054-540 80 13 
E-post: elin.bertilsson@karlstad.se 

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet Inden B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00). 

Indentive är ett techbolag som är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Bolaget, som har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens Industri, har cirka 55 anställda och har huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, samt en filial i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B.