Beslut vid Indentive ABs extra bolagsstämma

Vid Indentive ABs extra bolagsstämma den 28 januari 2019 beslutade stämman att, med entledigande av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg, till ny revisor för tiden till slutet av årsstämman 2019 utse revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor.

Vidare beslutade stämman att i efterhand godkänna överlåtelsen av samtliga 770 000 aktier i Pergas AB till Hansson Kreativitet AB, som vid transaktionen ägdes av Pergas dåvarande VD.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013 – 465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00, e-post certifiedadviser@penser.se). 

 Läs mer om bolaget på www.indentive.se