Camanio Cares företrädesemission registreras, sista dag för handel med BTU

Camanio Care AB har genomfört en företrädesemission av aktier med teckningstid 29 oktober till 19 november 2018. Emissionen registrerades av Bolagsverket 28 januari 2019. I samband med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) att ersättas av nya aktier och teckningsoptioner.

Sista dag för handel med BTU på Spotlight är den 31 januari 2019. Stoppdag är 4 februari. Aktierna och teckningsoptionerna kommer att levereras till depåer/VP-konton den 6 februari 2019.

Totalt uppgår bolagets aktiekapital efter emissionen till 4 052 336,60kr. Bolagets totala antal aktier uppgår till 20 261 683.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com 

Om Camanio Care

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: www.camanio.com.