Kalejdo Bredband har tecknat avtal med Karlstads El- och Stadsnät baserat på Indentives öppna IoT-plattform Connective

Kalejdo Bredband AB har tecknat avtal med Karlstads El- och Stadsnät AB avseende Sakernas Stadsnät, den öppna...