BEWi – Pressmeddelande från extra bolagsstämma den 5 april 2018

Den 15 mars 2018, meddelade BEWi Group AB (publ) (“BEWi”) att Frøya Invest AS (“Frøya”) och Gjelsten Holding AS (“Gjelsten”) har ingått avtal om att investera totalt 400 MSEK i BEWi genom en riktad nyemission i syfte att finansiera en del av BEWi:s förvärv av samtliga aktier i Synbra Holding B.V.

Idag bestlutade en extra bolagsstämma (“Stämman”) om nyemission till ett belopp om 400 MSEK riktad till Frøya och Gjelsten. Vidare beslutade Stämman att välja Gunnar Syvertsen som ny styrelseordförande.

Riktad nyemission

Stämman beslutade att emittera aktier i enlighet med styrelsens förslag till ett belopp om 400 MSEK (före emissionskostnader) genom nyemission av högst 9 376 465 aktier av serie A, vilket innebär en ökning av bolagets aktiekapital med högst 454 594 SEK.

Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma Frøya och Gjelsten, varvid Frøya, ska ha rätt att teckna högst 5 157 056 aktier av serie A och Gjelsten ska ha rätt att teckna högst 4 219 409 aktier av serie A.

Som tidigare meddelats den 15 mars 2018, har Frøya och Gjelsten åtagit sig att teckna dessa aktier av serie A i BEWi till ett belopp om 400 MSEK. Frøya ägs av familjen Bekken som för närvarande äger 48,5% av aktierna i BEWi. Gjelsten är för närvarande inte aktieägare i BEWi.

Fullständiga villkor för emissionen återfinns i kallelsen till extra bolagsstämma som hålls tillgänglig på BEWi:s hemsida www.bewi.com.

Val av Gunnar Syvertsen som styrelseordförande

Stämman beslutade att välja Gunnar Syvertsen som ny styrelseordförande för perioden fram till nästa årsstämma. Gunnar har varit ledamot av BEWi:S styrelse sedan 2014.

För ytterligare information, kontakta

Christian Bekken, CEO, BEWi Group. Tel: +47 905 55 141

Marie Danielsson, CFO, BEWi Group. Tel: +46 70 661 00 47

BEWi Group manages and controls the entire chain from the manufacture of raw materials to finished products for the construction, packaging, and technical packaging industries. We invest in new techniques and development of innovative environmentally sound products, which creates value across the chain. As the market continues to grow, BEWi will also grow, both organically as well as through acquisitions in order to create positive synergies around purchases, raw material management, marketing information, customer focus, efficient production and administration.