BioArctic och Universitetet i Oslo tecknar forskningsavtal för att fördjupa kunskapen kring Apolipoprotein E som ett målprotein vid Alzheimers sjukdom

Stockholm den 29 juni 2020 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) och Universitetet i Oslo, Institutet för Farmakologi (Institute for Clinical Medicine IKM), meddelade idag att de har tecknat ett forskningssamarbetsavtal för att fördjupa kunskapen kring Apolipoprotein E (ApoE) som ett möjligt målprotein vid Alzheimers sjukdom. BioArctic kommer att finansiera en tvåårig forskningsposition, med potentiell förlängning. Professor Lars Nilsson vid Institutet för Farmakologi kommer att leda forskningsprojektet vid Universitetet i Oslo.

Apolipoprotein E är den främsta genetiska riskfaktorn för Alzheimers sjukdom. Målet med samarbetet är att förstå mekanismerna kring Apolipoprotein E:s roll för utvecklingen av Alzheimers sjukdom samt att generera farmakologiska effektdata med läkemedelskandidater. I slutändan hoppas BioArctic kunna använda resultaten av forskningssamarbetet för att erbjuda Alzheimerspatienter förbättrad livskvalitet genom bättre behandling.

”Alzheimerspatienter saknar idag sjukdomsmodifierande behandlingar. På BioArctic arbetar vi för att ändra det och hjälpa patienter och förbättra deras livskvalitet. Vi har flera potentiella läkemedelskandidater i olika utvecklingsstadier, med BAN2401 i fas 3 som den mest avancerade”, säger Gunilla Osswald, vd för BioArctic. ”Vi är mycket glada över samarbetet med Universitetet i Oslo och hoppas att det kommer att bidra till att ytterligare öka den mekanistiska förståelsen för ApoE i Alzheimers sjukdom. Målsättningen är att samarbetet ska stärka vår forskning av ApoE som målprotein (projektnamn AD1801) och bidra till utvecklingen av en ny behandling som kan användas separat eller i kombination med andra terapier.”

”Det har inte forskats så mycket kring ApoE för läkemedelsutveckling trots att det är ett viktigt protein i sjukdomsbiologin vid Alzheimers. Jag ser fram emot att samarbeta med de skickliga forskarna på BioArctic i detta intressanta projekt”, säger professor Lars Nilsson.

För mer information, vänligen kontakta

Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se 
Tel: 08 695 69 30
 

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations, BioArctic AB
E-post: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: 0704 10 71 80

Denna information lämnades för offentliggörande den 29 juni 2020, kl. 08:30 CET.

Om Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den uppskattade orsaken till 50–60% av alla demensfall och därmed det vanligaste demenstillståndet för vuxna. Sjukdomen kännetecknas av att nervceller i hjärnan dör vilket orsakar en gradvis försämring av minne och kognitiva färdigheter, såsom intellektuell förmåga, språk, orientering, erkännande och inlärningsförmåga. Sjukdomsutvecklingen vid Alzheimers sjukdom startar flera år innan patienten visar några kliniska symtom. Sjukdomsutvecklingen är progressiv, vilket innebär att symtomen gradvis försämras med tiden som försämrar livskvaliteten för patienterna och deras familjer. I sena sjukdomsstadier kräver patienterna omfattande omvårdnad vilket innebär stora kostnader för samhället. En sjukdomsmodifierande behandling som syftar till att stoppa eller bromsa sjukdomens progression behöver därför påbörjas före hjärnan bryts ned.[1]

Om Universitetet i Oslo (UiO)

UiO är den högst rankade institutionen för utbildning och forskning i Norge – och ett av världens Topp 100 universitet, enligt Shanghai World Ranking. Med fem nobelprisvinnare har UiO en stolt historia av banbrytande forskning och vetenskaplig upptäckt. Som ett klassiskt universitet med ett brett utbud av akademiska discipliner, har UiO toppforskningssamhällen inom de flesta områden. Dessutom har UiO för närvarande nio nationella centra för excellens och ett strategiskt fokus på tvärvetenskaplig forskning inom området energi- och biovetenskap i synnerhet. www.uio.no

Om BioArctic AB

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.

 

[1] World Alzheimer Report – Alzheimer’s Disease International, 2018, https://www.alz.co.uk/research/world-report-2018