Biosergens vd till BioStock: “Positiva data ger oss starkt erbjudande”

Biosergen är aktuella med en företrädesemission om 40,5 Mkr som ska finansiera en first-in-patient säkerhets- och effektstudie med läkemedelskandidaten BSG005. Detta kommer att lägga grunden för kommande fas II- och III-studier, som kommer att finansieras och genomföras i samarbete med den indiska partnern Alkem. BioStock kontaktade Biosergens vd Tine Kold Olesen för att få veta mer.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2024/03/biosergens-vd-positiva-data-ger-oss-starkt-erbjudande/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se