BioStock: Avtal och emission stärker Sprint Biosciences position

Den senaste tiden har varit händelserik för Huddingebaserade biotechbolaget Sprint Bioscience. En ny styrelseordförande har tillträtt i form av Björn Sjöstrand och nyligen slöts bolagets hittills största utlicensieringsavtal med amerikanska Deciphera Pharmaceuticals värt totalt 277 MUSD. I tillägg till de 4 MUSD, motsvarande cirka 35,2 Mkr, som det nytecknade avtalet initialt genererar stärks finanserna nu ytterligare via en företrädesemission på 67,6 Mkr.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/08/avtal-och-emission-starker-sprint-biosciences-position/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se