BioStock: Sprint Bioscience om portföljen, partnering och pågående emission

Forskningsbolaget Sprint Bioscience har haft en händelserik höst. Nyligen närvarade man på partneringkonferensen BIOEurope, där flera möten ägde rum med potentiella partners. Dessutom genomförs en företrädesemission av units på 29,9 Mkr under första halvan av november och sedan ytterligare 19,9 Mkr via teckningsoptioner i maj 2023. Vd Erik Kinnman har besökt BioStocks studio för att berätta om hur utvecklingen i portföljen och partneringprocesserna går, vidare om hur likviden från den pågående emissionen ska användas. 

Se hela intervjun med Sprint Biosciences vd på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/11/sprint-bioscience-partnering-emissionen

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se