BioStock: Sprint Bioscience tillkännager företrädesemission

Det råder full aktivitet hos Sprint Bioscience, som är i full gång med utveckling och marknadsföring av sina interna utvecklingsprojekt. Längst i processen har man kommit med VADA-programmet, där ett flertal diskussioner förs med potentiella partners. Bolaget meddelar nu planerna på att genomföra en företrädesemission om totalt 49,8 Mkr för vidareutveckling och utlicensiering av de interna programmen.

Läs hela artikeln om Sprint Bioscience och den kommande emissionen på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/09/sprint-bioscience-tillkannager-foretradesemission/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se