BioStock: Curasight gör framsteg i kampen mot cancer

Det danska bioteknikbolaget Curasight utvecklar en teknik för förbättrad diagnos och riskutvärdering vid cancer, särskilt för prostatacancer. Tekniken kan vidare användas inom strålterapi för att slå ut cancerceller, något som möjliggör en mildare behandling än konventionell strålbehandling. Genom lösen av teckningsoptioner av serie TO1 siktar bolaget nu på att ta in 48,8 MDKK. BioStock fick möjlighet att ställa några frågor om bolagets framtida mål till CSO och medgrundare professor Andreas Kjaer.

Läs hela intervjun med Curasights CSO och medgrundare professor Andreas Kjaer på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/09/curasight-gor-framsteg-i-kampen-mot-cancer/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se