Huvudägare och styrelseledamöter i Veg of Lund säljer aktier till Rolf Bjerndell

Två av Veg of Lunds större ägare tillika styrelseledamöter, Eva Tornberg och Anders Hättmark, har sålt totalt 15 625 aktier till Rolf Bjerndell. Rolf Bjerndell är en investerare med mångårig erfarenhet inom livsmedelsbranschen, inklusive ledande befattningar i innovativa bolag som Skånemejerier och Oatly.  

Transaktionen har skett utanför marknaden. Avtalet om aktieöverlåtelsen tecknades efter börsens stängning den 24 september 2021 och innebär att Rolf Bjerndell förvärvar 7 812 aktier á 32 SEK per aktie från Eva Tornberg samt 7 813 aktier á 32 SEK per aktie från Anders Hättmark via deras bolag, Reosurf AB respektive Confidera Syd AB. Priset per aktie motsvarar det i den senaste emissionen med hänsyn tagen till att inga teckningsoptioner utställs.

Rolf Bjerndell ägde inga aktier i Veg of Lund sedan tidigare. Eva Tornberg innehar efter försäljningen 1 315 370 aktier, motsvarande 11,9 procent av det totala antalet aktier i Veg of Lund. Anders Hättmark innehar efter försäljningen 658 610 aktier, motsvarande 6,0 procent av det totala antalet aktier i Veg of Lund.

”Vi är glada över att välkomna Rolf till gruppen av aktieägare. Hans breda erfarenhet från livsmedelsbranschen och engagemang i utvecklingen av nya produkter gör att vi ser honom som en viktig partner och bollplank för samtal och möjligheter att öppna för ett intressant kontaktnät”, säger Eva Tornberg, grundare av samt styrelseledamot och största ägare i Veg of Lund.

Rolf Bjerndell är styrelseordförande på Aventure, Glucanova och Healthy Marketing Team. Han har arbetat inom flera livsmedelsbolag, bland annat som VD för Skånemejerier samt i styrelserna i Oatly, Probi och Brämhult.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Cecilia Lindwall (VD)
Telefon: 0765 014 809
E-post: cecilia.lindwall@vegoflund.se

 

Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärkena DUG® och MyFoodie®. Bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.