BioStock: Konkurrenslandskapet öppnar möjligheter för Stayble Therapeutics

Nästan alla får någon gång ont i ryggen och för vissa blir smärtan långvarig. I cirka 40 procent av fallen beror den kroniska ryggsmärtan på degenerativ disksjukdom och det är dessa patienter som Stayble Therapeutics riktar sig till med injektionsbehandlingen STA363. Det finns andra behandlingar mot degenerativ disksjukdom under utveckling, men ingen av dem behandlar grundorsakerna till ryggsmärtan på samma sätt som Stayble Therapeutics.

Läs hela intervjun med Stayble Therapeutics CSO Anders Lehmann på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/09/konkurrenslandskapet-oppnar-mojligheter-for-stayble-therapeutics/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/