BioStock Investor Pitch: Stayble Therapeutics breddar verksamheten

Stayble Therapeutics breddar användningen av bolagets läkemedelskandidat STA363 till ytterligare en indikation – kroniskt diskbråck (LDH). Målet är att inleda en klinisk fas Ib-studie inom LDH under första halvåret 2023. Dessutom är bolaget i sluttampen av den kliniska fas IIb-studien inom degenerativ disksjukdom, där målet är att visa att endast en injektion av STA363 ger en varaktig smärtlindring. För att finansiera breddningen av verksamheten, samt slutförandet av fas II-studien, genomför bolaget en företrädesemission om cirka 35,2 Mkr. 

Se Stayble Therapeutics vd Andreas Gerward presentera bolaget på biostock.se:

https://www.biostock.se/2023/02/biostock-investor-pitch-stayble-therapeutics-breddar-verksamheten/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se

Videons innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Fler artiklar om Stayble Therapeutics