BioStock Investor Pitch: Stayble Therapeutics breddar verksamheten

Stayble Therapeutics breddar användningen av bolagets läkemedelskandidat STA363 till ytterligare en indikation – kroniskt diskbråck (LDH). Målet är att inleda en klinisk fas Ib-studie inom LDH under första halvåret 2023. Dessutom är bolaget i sluttampen av den kliniska fas IIb-studien inom degenerativ disksjukdom, där målet är att visa att endast en injektion av STA363 ger en varaktig smärtlindring. För att finansiera breddningen av verksamheten, samt slutförandet av fas II-studien, genomför bolaget en företrädesemission om cirka 35,2 Mkr. 

Se Stayble Therapeutics vd Andreas Gerward presentera bolaget på biostock.se:

https://www.biostock.se/2023/02/biostock-investor-pitch-stayble-therapeutics-breddar-verksamheten/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se

Videons innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.