BioStock: NeuroVives styrelseordförande har stark tilltro till bolagets nya fokus

I höstas meddelade NeuroVive Pharmaceutical en ny strategi där man fokuserar på primära mitokondriella sjukdomar. Detta är en strategi som utarbetades i nära samarbete mellan bolagets ledning och styrelse och styrelseordförande David Laskow-Pooley stödjer helt de projekt som bolaget nu fokuserar på och organisationen som ska utveckla möjligheterna. Vidare ser han den kommande emissionen som viktig för den fortsatta utvecklingen. I ett nyhetsbrev publicerat förra veckan utvecklade Laskow-Pooley sin syn på den nya strategin, företrädesemissionen, samt hur det aktuella omvärldsläget påverkar bolagets verksamhet. 

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/04/neurovives-styrelseordforande-har-stark-tilltro-till-bolagets-nya-fokus/

 

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se