BioStock: Per Norlén ny vd för WntResearch

Utvecklingsbolaget WntResearch är aktuellt med en företrädesemission om cirka 56 Mkr för att driva läkemedelskandidaten Foxy-5 genom fas II. Nyligen annonserades dessutom Per Norlén som ny vd för bolaget. BioStock har pratat med Per för att få veta mer om honom och få hans syn på uppdraget.

Se hela intervjun på biostock.se:

https://www.biostock.se/2024/01/per-norlen-ny-vd-for-wntresearch/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se

Denna annons ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Inbjudan att teckna units i företrädesemissionen i WntResearch sker endast genom det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts på www.wntresearch.com. Finansinspektionens godkännande ska inte uppfattas som ett godkännande av de nya aktierna och teckningsoptionerna. Potentiella investerare rekommenderas läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i units.