BioStock statusrapport: Stayble Therapeutics – innovatörer i kronisk ryggsmärta

Ryggsmärta är ett mycket vanligt problem – i stort sett alla drabbas någon gång i livet av någon form av ryggsmärta. I de flesta fall är ryggsmärtan lindrig och övergående, men för vissa blir smärtan svår och långvarig. Kronisk ryggsmärta begränsar det dagliga livet och är ofta både fysiskt och psykiskt påfrestande för den drabbade. Stayble Therapeutics är ett läkemedelsbolag verksamt inom ryggsmärta med läkemedelskandidaten STA363 för behandling av kronisk diskrelaterad ländryggsmärta. 

Ladda ned statusrapporten om Stayble Therapeutics på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/12/statusrapport-stayble-therapeutics-innovatorer-inom-kronisk-ryggsmarta/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se/